+420 518 322 944

Životopis MUDr. Martiny Ježkové

Vzdělání a praxe:

1992 Absolutorium Lékařské fakulty MU v Brně, obor: všeobecné lékařství
1993 – 2003 Lékařka v Nemocnici Hodonín, gynekologické oddělení
1996 Specializace v oboru gynekologie a porodnictví prvního stupně
2004 – 2006 Lékařka v Nemocnici Kyjov, gynekologické oddělení
2007 – dosud Privátní gynekologická lékařka

Další vzdělávání a účast na odborných konferencích:

2009 25th International Papillomavirus Conference, Malmö, Sweden
2012 Kongres ČLS JEP – Gynekologická péče o děti a dospívající a jejíspecifické aspekty, Brno
2013 Odborný seminář ČGPS ČLS JEP – Sexuální dysfunkce v ordinaci gynekologa a praktického lékaře, Praha
2014 Zisk certifikátu o odborné způsobilosti k provádění dopplerovského vyšetření plodu, The Fetal Medicine Foundation, Brno
2014 Úspěšné absolutorium tréninku zaměřeného na poradenství při výběru antikoncepce a techniky zavádění IUS, Brno

A mnoho dalších…